Kontakt

Distribútor

S&D Pharma CZ, spol. s r.o.

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe odd. C, zložka 48592.

IČO: 25087193

DIČ: CZ 25087193

Garantujeme kvalitu všetkých prípravkov, ktoré spoločnosť S&D Pharma CZ, spol. s r.o. dodáva na trh.

VPOIS a informácie o produktoch: +420 605 247 675

+420 296 303 370

Písnická 22/546, 142 00, Praha 4, Česká republika

office@sdpharma.cz